Głowna Artykuły i ciekawe fakty Co to jest Nano Respirator

Co to jest Nano Respirator

Pod względem typu i konstrukcji ten produkt jest zwykle identyczny ze zwykłą półmaską. Nano półmaska jest zwykle produkowana w tych samych, ujednoliconych i znormalizowanych kształtach i wymiarach, co konwencjonalne półmaski FFP2 i FFP3.

To, co zasadniczo różni nano półmaskę od konwencjonalnych półmasek, to rodzaj zastosowanej technologii filtracji. Nano respiratory są zawsze produkowane przy użyciu co najmniej jednej ze znanych technologii nanofiltracji. Ta zaleta wydłuża żywotność, a tym samym użyteczność produktu, a także znacząco poprawia uzyskiwane parametry filtracyjne półmaski.

Poziomy ochrony nano respiratorów

Respiratory wyposażone w funkcjonalną technologię nanofiltracji powinny osiągnąć minimalny poziom filtracji FFP2, ale często w testach wypadają lepiej niż półmaski klasy FFP3.

Certyfikacja nano respiratorów

Podobnie jak konwencjonalne półmaski oddechowe są oceniane pod kątem poziomu ochrony, tak nano półmaski są poddawane profesjonalnym testom i certyfikowane zgodnie z obowiązującymi ujednoliconymi międzynarodowymi normami dotyczącymi sprzętu medycznego lub ochronnego.

Ze względu na to, że zastosowanie nanotechnologii w sprzęcie ochrony dróg oddechowych jest nowością, brak certyfikacji nie musi oznaczać, że produkt jest złej jakości lub nie działa. Przy wyborze nanoproduktów należy zawsze brać pod uwagę wyniki testów przeprowadzonych przez autoryzowane laboratoria badawcze.

Typowe typy filtrowania nano

Poniższa lista przedstawia najpopularniejsze typy ochronnych nanofiltrów stosowanych w nano respiratorach.

  • Fizyczna bariera nanotechnologiczna
  • Warstwa filtrująca z aktywnym srebrem
  • Warstwa filtrująca z aktywną miedzią


Powrót do listy artykułów

Counter